Nivel de piuria: ¿un mal predictor de bacteriuria e infección urinaria?